Trả lại và hoàn tiền

Một phương thức thanh toán mà chúng tôi chấp nhận là thanh toán qua Paypal. Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bất kỳ giao dịch mua nào mà bạn không hài lòng trong 15 ngày kể từ ngày mua, giả sử mã này chưa được sử dụng cũng như sẽ không được sử dụng trong tương lai.

" đã được thêm vào danh sách mong muốn

Chúng tôi đã có một ưu đãi đặc biệt ngày hôm nay trên bất kỳ đơn đặt hàng!

Lấy EXTRA 20 PCS

Đối với mỗi mã 100 của bất kỳ đơn hàng nào
OK TÔI BIẾT!
Nhanh lên! Cung cấp hợp lệ cho đến 15 / 03 / 2021.
liên kết chặt chẽ
×